actie social profit

Nationale betoging social profit

We willen een nieuw sociaal akkoord in de social profit. In november vorig jaar kwamen 20.000 werknemers uit de social profit op straat. Met resultaat. Want de onderhandelingen met de Vlaamse en federale regeringen zijn gestart, maar ze willen geen budget vrijmaken.

De social profit is in onze samenleving alomtegenwoordig: in ziekenhuizen, woonzorgcentra, jeugdzorg, socio-culturele sector, enz. Het is niet alleen een zeer diverse , maar ook een immens omvangrijke sector. Dienstverlening van de social profit is onontbeerlijk en zelfs van levensbelang.

Politiek verantwoordelijken en werkgevers tonen al jaren veel te weinig waardering voor de werknemers die er aan de slag zijn. Op 21 maart komen ze samen in Brussel voor een nieuwe betoging om nog harder aan de alarmbel te trekken.

Tijd voor een nieuw sociaal akkoord in de Social Profit!

Maar de regeringen wil geen budget vrijmaken. En zonder centen kan je geen akkoord maken. Jobs, koopkracht en werkbaar werk krijg je niet gratis.

Ze nemen de eisen van de werknemers dus niet serieus. Tijd om hen nog eens wakker te schudden.

  • Jobs: de social profit pleit resoluut voor jobs, jobs, jobs. Zoals het recht op volwaardig werk met contracten van onbepaalde duur.
  • Koopkracht: Ze willen een verhoging van de brutolonen, vervoersonkosten en eindelijk, een volwaardige eindejaarspremie.
  • Werkbaar werk: Hoog tijd om werk te maken van werkbare jobs. Jobs waarbij werk en gezin te combineren zijn. Jobs die fysiek haalbaar zijn.

Laat deze regeringen weten dat jij niet met je voeten laat spelen. Betoog mee op 21 maart. 

Afspraak om 10:30 in Brussel - Kruising Albert II laan en Kruidtuinlaan.