Bacquelaine kent zijn cijfers niet, het is tijd om met pensioen te gaan

Bacquelaine kent zijn cijfers niet, het is tijd om met pensioen te gaan

Minister Bacquelaine trekt de cijfers van het ABVV in twijfel. Hij weet blijkbaar niet dat het cijfers zijn die van zijn eigen administratie komen, cijfers die aan de sociale gesprekspartners werden doorgegeven. Die cijfers zijn duidelijk. Werkloze 50-plussers worden wel degelijk getroffen door de pensioenafbraak van de regering. Het gaat hier om mensen met een carrière van 45 jaar of langer. 

De regering ontneemt een grote groep werkloze 50-plussers een deel van hun pensioen. Het gaat om werknemers met een volledige loopbaan of zelfs meer, en op het einde van hun loopbaan hun job verloren of met brugpensioen werden gestuurd. 

Minister van Pensioenen Bacquelaine betwist dit. Dat is wel erg frappant. De cijfers waarop wij ons baseren zijn immers afkomstig van zijn administratie, de Federale Pensioendienst. Dat de minister van Pensioenen geen kennis neemt van deze cijfers vooraleer hij ingrepen plant bij de pensioenen van werknemers, is symptomatisch voor de onverschilligheid van de regering-Michel. Men beseft niet dat er gepensioneerden zitten achter deze cijfers.

Toen de regering besloot om de mensen met een lange loopbaan te bestraffen wanneer ze na 45 jaar werk inactief werden, stelden de sociale gesprekspartners samen vast dat de regering niet de moeite had genomen om te bekijken wie hierdoor geraakt zou worden en in welke mate. De regering staarde zich enkel blind op hoeveel er bespaard zou kunnen worden: 38 miljoen in 2019. Dat bedrag zou oplopen tot 113 miljoen in 2022. Daar is het deze regering om te doen: miljoenen besparen op de kap van werknemers die begonnen te werken voor hun 20ste.

In tegenstelling tot de regering vonden de sociale gesprekspartners het wel de moeite waard om de impact van de besparingsingreep te analyseren. Wat blijkt? De gepensioneerden verliezen tot 113 euro per maand. 

 

Pensioenen gelegen tussen

Gemiddeld verlies bruto per maand

Gemiddeld verlies, bruto per jaar

€833 tot 1041

€113

€1.356

€1042 tot 1249

€65

€780

€1250 en 1450

€93

€1.116

€1450 tot 1650

€104

€1.248

bron: Federale Pensioendienst

Van de getroffen mensen begon één op vijf te werken op zijn 14de of vroeger. De helft startte op zijn 15de of 16de. Concreet zullen hun relatief lage lonen van de beginjaren van hun carrière nu meegeteld worden bij de berekening van hun pensioen, in plaats van hun hogere lonen op het einde van de loopbaan.

Het ABVV eist respect voor de werknemers en gepensioneerden. Zij mogen niet behandeld worden als een uitgavepost in de sociale zekerheid waarop bespaard moet worden. Het is een pure schande dat de regering zijn zaken op orde wil zetten door pensioen af te nemen van werknemers, werkzoekenden, en van de gepensioneerden van morgen.

Wie als gepensioneerde geen eigen huis heeft, geen grote spaarpot heeft of kinderen die kunnen bijpassen, komt in armoede terecht. Dat is de realiteit. De realiteit van de bevolking waar deze regering blind voor is.