PB ABVV zwaar geschokt en verontwaardigd door onverantwoord gedrag van Ford directie

ABVV zwaar geschokt en verontwaardigd door onverantwoord gedrag van Ford directie

Het ABVV nam met verbijstering kennis van de geplande sluiting van Ford Genk, een nieuw sociaal drama.

Rudy De Leeuw en Anne Demelenne betuigen hun volledige steun en sympathie aan de 4.639 werknemers en de meer dan 5.000 andere eveneens betrokken werknemers die het slachtoffer zijn van dit menselijk en professioneel drama.

 

Niettegenstaande de overheid diep in de buidel tastte voor het behoud van de fabriek, terwijl de werknemers heel wat toegevingen deden om hun job te kunnen houden (verhoogde flexibiliteit, loonkosten lager dan in Duitsland, steun van de overheid), besliste de autoconstructeur eenzijdig de fabriek te sluiten.

Door deze cynische en onverantwoorde beslissing komen duizenden families in de kou te staan. Voor het ABVV is het hoog tijd dat hieraan paal en perk wordt gesteld.
Inzake industrieel beleid is er dringend een radicale koerswijziging vereist (die op alle beleidsniveaus, federaal en regionaal, steun krijgt), evenals een sterkere coördinatie op Europees niveau. Want niet alleen de automobielindustrie wordt getroffen door problemen, herstructureringen, ontslagen.


Aan de ene kant moet de overheidshulp anders en beter besteed worden, namelijk ten voordele van duurzaam en kwaliteitsvol werk. Aan de andere kant blijkt opnieuw hoezeer er dringend werk moet worden gemaakt van een relancebeleid dat het ABVV samen met de Belgische en Europese vakbondswereld al maanden vraagt.

 

Sommige werkgevers zullen natuurlijk van dit nieuw drama gebruik maken om hun traditionele klaagzang over de loonkost, de te hoge werknemerslonen opnieuw boven te halen.
Het ABVV antwoordt hierop dat – zoals iedereen wel weet – onze loonkost lager ligt dan in Duitsland, dat die neerkomt op slechts 5,5 % van de totale productiekosten.
Het probleem ligt elders: we hebben af te rekenen met een overcapaciteit. Altijd maar weer afkomen met de loonkost is een makkelijk argument, vooral met de interprofessionele onderhandelingen in het vooruitzicht. Bovendien biedt dit sommige werkgevers de gelegenheid zich hierachter te verschuilen, in plaats van hun verantwoordelijkheid op te nemen en dus de werkgelegenheid te behouden, hun aandeelhouders (die nooit genoeg hebben) wat te kalmeren, te investeren in onderzoek en innovatie, zodat ze op de Europese en de internationale markt competitief blijven.

 

Vandaag, met de beleidsmaatregelen die de regering uitvaardigde en die de ontslagen werknemers treffen (degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, eindeloopbaanmaatregelen) klinkt die aangekondigde sluiting bijzonder bitter en is die daarenboven nog minder aanvaardbaar.

 

Het ABVV zal het dossier Ford Genk met de grootste waakzaamheid opvolgen, in het belang van de werknemers.