PB ABVV vraagt loonnorm te vernietigen

ABVV vraagt loonnorm te vernietigen

Nadat de 3 vakbonden afgelopen maandag beroep indienden tegen de indexsprong, trekt het ABVV opnieuw de juridische kaart en vraagt zij het Grondwettelijk Hof de loonnorm voor 2015-2016 te vernietigen. De socialistische vakbond wijst erop dat deze loonnorm niet alleen een louter politieke en ideologische keuze is, maar ook dat deze maatregel ongeoorloofd en onnodig is.

 

Het zijn immers opnieuw de werknemers die rechtstreeks getroffen worden doordat zij aan koopkracht inboeten terwijl aan de werkgevers geen inspanningen worden gevraagd. Door deze loonnorm in te stellen ontlopen de werkgevers hun verantwoordelijkheid omdat er – net als bij de indexsprong – geen garanties worden gevraagd wat betreft het creëren van meer en duurzame jobs. Terwijl er wordt geschermd met de competitiviteit van de Belgische economie, is de realiteit anders.

 

Aspecten van de competitiviteit -zoals de structuur van de productie, de samenstelling van het productgamma, de geografische oriëntatie, de inzet van R&D- worden genegeerd. Het Planbureau bevestigt dit met een studie van 2012 waarin wordt aangetoond dat ons verlies aan exportmarktaandeel slechts voor één derde te maken heeft met de kosten van onze bedrijven (loonkosten én andere kosten, zoals energie). De studie toont aan dat twee derde van ons verlies aan concurrentievermogen wordt verklaard door andere, structurele aspecten.

 

Daarenboven is het door te innoveren in toekomstgerichte sectoren en door afgewerkte producten met hoge toegevoegde waarde te produceren, dat de betrokken bedrijven hun competitiviteit zullen verbeteren en hun werknemers kwaliteitsvolle banen kunnen aanbieden.

 

In 2015 werd de loonnorm door wet op 0% vastgelegd. Voor 2016 legt de wetgever de loonnorm vast op 0,5% bruto van de loonmassa en 0,3% netto van de loonmassa voor zover deze geen bijkomende kosten voor de werkgevers met zich meebrengen. Daarenboven wordt vanaf 2015 een indexsprong van 2% uitgevoerd.

 

Dit beleid van loonmatiging is onrechtvaardig. Werknemers geen noemenswaardige loonsverhoging toe staan, betekent minder koopkracht, minder consumptie, minder economische groei, maar wel een algemene verarming.

 

Deze loonnorm is een schending van het grondrecht op collectief onderhandelen en het grondrecht op gelijke behandeling. Het ABVV vraagt dan ook aan het Grondwettelijk Hof om de loonnorm – opgelegd door de regering Michel – te vernietigen in het belang van werknemers.