PB ABVV verheugd over nieuwe toewijzing welvaartsaanpassing sociale uitkeringen

ABVV verheugd over nieuwe toewijzing welvaartsaanpassing sociale uitkeringen

Competitiviteitspact
  

De ministerraad heeft vandaag, zoals geëist door het ABVV, beslist dat de welvaartsaanpassingen voortaan automatisch zullen goedgekeurd worden indien er geen unaniem advies is van de sociale gesprekspartners. De laatste jaren kwamen de adviezen niet binnen de vooropgestelde termijn tot stand doordat de werkgevers dit blokkeerden.

 

Zelfs al is er geen unaniem advies van de sociale gesprekspartners dan: 

  • verhogen alle minima en forfaits automatisch met 2%;
  • worden ook de uitkeringen boven het minimum met 1% verhoogd;
  • verhogen de berekeningsplafonds met 2,5%.

 

Dit is een belangrijke geruststelling voor de gepensioneerden, werklozen en zieken die moeten leven van een uitkering, en voor het ABVV dat deze mensen verdedigt.

 

Daarentegen blijft het ABVV zich verzetten tegen de nieuwe bijdrageverminderingen voor de werkgevers (1,35 miljard) zonder concrete garanties wat betreft het behoud of de creatie van jobs, investeringen in vorming en opleiding, innovatie of Onderzoek & Ontwikkeling.

 

De werknemers wachten nog steeds op een relanceplan die naam waardig. Een relanceplan dat niet gebaseerd is op cadeaus voor de werkgevers maar op investeringen in de reële economie en de creatie van duurzame en kwaliteitsvolle jobs.