PB ABVV op IVV-congres

Het ABVV op het IVV-congres

Aan de vooravond van de G20 in Toronto, neemt het ABVV deel aan het 2e congres van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen te Vancouver, Canada (21 tot 25 juni), met de crisis als belangrijkste thema.

 

Nu het al bezuinigen is wat de klok slaat, wil het ABVV een sterke boodschap meegeven aan de 1600 vakbondsafgevaardigden en – vertegenwoordigers van de vijf continenten. Het wil daarbij herinneren aan zijn sociale prioriteiten met het oog op een diepgaande hervorming van de wereldeconomie in het belang van de werknemers en de sociaal gerechtigden.

 

Volgens het ABVV moet het behoud van de werkgelegenheid vooropstaan, net als de problematiek van de sociale zekerheid naast het behoud van de pensioenleeftijd, de herstructureringen en de sociale dumping. Het ABVV zal eveneens deelnemen aan de discussie over belangrijke thema's zoals de klimaatuitdaging – die verband houdt met het scheppen van kwaliteitsbanen – en de gelijkheid M/V (in dit verband verricht het IVV baanbrekend werk omdat de delegaties die aan het congres deelnemen voor minstens de helft uit vrouwen moeten bestaan, anders verliezen ze hun stemrecht !).

 

Tijdens de openingsceremonie herinnerde de huidige voorzitster van het IVV, Sharon Burrow, aan de oorzaken van de crisis en de rampzalige gevolgen ervan voor de werknemers, met 34 miljoen verloren gegane jobs. Voor het IVV en zijn voorzitster is het risico niet denkbeeldig dat de bezuinigingsmaatregelen en de besparingen op de overheidsuitgaven Europa en de hele wereld zullen overspoelen.

 

George Papandreou, de eerste minister van Griekenland, nam vervolgens per video het woord vanuit de kantoren van de IAO in New York. Hij wees erop dat Griekenland betaald heeft voor zijn zogezegd te dure welvaartsstaat, terwijl het probleem van Griekenland volgens hem eerder gelegen was in het wanbeleid van de conservatieven die een politiek gevoerd hebben in dienst van privébelangen. Hij onderstreepte dat de financiële sector in dienst van de werknemers en de burgers geplaatst moet worden. Volgens de Griekse eerste minister moet er dringend werk gemaakt worden van een taks op de financiële transacties.

 

In de komende dagen zullen de congresdeelnemers kennis kunnen nemen van het themarapport "Now The People - From the Crisis to Global Justice" en discussiëren over de resoluties om een zo groot mogelijke consensus te vinden onder alle aangesloten vakbonden, zowel op Europees als op internationaal vlak.

 

Tot slot zal het congres ook een nieuwe secretaris-generaal verkiezen, nl. Sharan Burrow, momenteel voorzitster van het IVV, die ook aan het hoofd van de Australische vakbond ACTU staat.

 

  • Even ter herinnering: het IVV telt 176 miljoen leden uit 155 landen.