PB ABVV ongerust over de plannen voor economisch bestuur in de EU

ABVV ongerust over de plannen voor economisch bestuur in de EU

Het ABVV op het tripartiet sociaal overleg : ongerust over de plannen voor economisch bestuur in de EU

 

Het ABVV neemt,  als lid van de EVV delegatie , deel aan het tripartiet sociaal overleg op Europees niveau. De ‘vooruitgang’ inzake Europese ‘governance" , die voorgesteld wordt op de Europese Top, maakt het ABVV ongerust.

 

De vakbeweging was altijd voorstander van economische governance en coördinatie van het economisch beleid in Europa, maar de plannen voor economische governance die nu op tafel liggen, gaan de verkeerde richting uit:

 

  • Terwijl eco-solidaire relanceplannen zouden moeten bestaan om een herhaling  van de crisis te vermijden, wordt er alleen gesproken over verhoogde  bezuinigingsmaatregelen, versterking van de controlemechanismen en automatische sancties voor de “slechte leerlingen".
  • Europa wordt steeds verder in een spiraal naar beneden geduwd, waarbij de lidstaten elkaar beconcurreren om hun (sociale) uitgaven en lonen te minderen en het sociaal model af te bouwen.
  • Terwijl er gesproken zou moeten worden over een fiscaal beleid dat de  fiscale druk op arbeid zou milderen door het kapitaal te belasten, over de invoering van een taks op financiële transacties …wordt er enkel gepraat over een daling van het deficit (ten koste van de werknemers) en over flexibilisering van de arbeidsmarkt. In plaats van de weg van fiscale harmonisatie in te slaan gaan we steeds verder de richting uit van fiscale concurrentie. Dat is onaanvaardbaar en in Europa én in eigen land.

 

De economische governance zoals ze nu op tafel ligt betekent een grote bedreiging voor de autonomie van het sociaal overleg en een aansporing voor verhoogde concurrentie tussen de werknemers, via hun lonen en systemen van sociale bescherming.

 

Er is nergens sprake van sociale “governance" in de hele procedure van economische governance:
 

  • Wat zal de plaats van het sociale zijn in het nieuwe procédé?
  • Zal economische governance alleen gestuurd worden door de Ministers van Financiën?
  • Wat zal de plaats zijn van het sociaal overleg en de sociale gesprekspartners?

 

Het is onaanvaardbaar dat lineaire blinde besparingen worden doorgevoerd op de rug van de werknemers, die niet de schuldigen van de crisis zijn . Dit zal onvermijdelijk leiden tot grote sociale re-acties zoals al het geval is in Frankrijk.

 

Het ABVV ondersteunt daarom ook ten volle de campagne die het EVV (het Europees Vakverbond) gisteren lanceerde, in opvolging van de Euromanifestatie in Brussel op 29 september ll. Wegens de totaal onvoldoende reactie van de Europese instanties op de eisen van deze manifestatie, lanceert het EVV  acties op 15 december, op de vooravond van de Top die het Belgisch voorzitterschap afsluit.
In maart 2011 zal er  trouwens een Euromanifestatie in Boedapest plaats vinden tijdens het Hongaars voorzitterschap.