ABVV-militanten verzamelen op 19 mei om van de regering een koerswijziging te eisen

ABVV-militanten verzamelen op 19 mei om van de regering een koerswijziging te eisen

Loonmatiging, flexibiliteit, besparingen in de uitkeringen, de Social Profit en openbare diensten… ziehier het dagdagelijkse recept van de regering-Michel. Het grote geld blijft buiten schot terwijl werknemers, gepensioneerden en mensen die van een uitkering moeten leven, letterlijk de prijs van deze besparingspolitiek betalen. Het is hoog tijd voor een koerswijziging. Het is hoog tijd voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid. Precies daarom verzamelen de ABVV-militanten op 19 mei om 11 uur op het Muntplein te Brussel.

Het ABVV heeft alternatieven voor de afbraakpolitiek van de regering-Michel. Alternatieven die meer koopkracht, meer jobs en een rechtvaardige fiscaliteit met zich mee zullen brengen. Het ABVV dringt er bij de regering op aan om een koerswending in te zetten richting een meer sociale en solidaire samenleving.

De burgers van ons land hebben nood:

  • aan koopkrachtverhoging onder meer door vrije loononderhandelingen;
  • aan een waardig pensioen op een waardige leeftijd, niet aan harder en langer werken;
  • aan billijk verdeelde belastingen, dus een grotere bijdrage van inkomsten uit vermogen en kapitaal. Alle inkomsten moeten gekend zijn en iedere euro moet, naar draagkracht, hetzelfde belast worden. Fiscale fairplay. De achterpoortjes moeten dicht;
  • aan werkbare en leefbare jobs. Veel beter dan cadeaus aan werkgevers;
  • aan arbeidsduurvermindering, richting 32 urenweek om de scheve arbeidsverdeling recht te trekken;
  • aan een stabiele financiering van de sociale zekerheid, aan een sterkere sociale zekerheid voor meer levenskwaliteit;
  • aan investeren in duurzame jobs, openbare infrastructuur, Social Profit en in kwaliteitsvolle en betaalbare openbare diensten. Daar wordt iedereen beter van.

Niet alleen gaat het welzijn en de levenskwaliteit er zwaar op achteruit, alle andere indicatoren staan ook in het rood. Voor werkgelegenheidsgroei en loonontwikkeling hinken we achterop in het Europese peloton. De overheidsschuld is zelfs hoger dan bij het begin van de legislatuur. De begrotingscontrole 2017 was een uitstel van controle.

En alsof dit nog niet volstond, willen de rechtse partijen en de werkgevers nu de vennootschapsbelasting drastisch hervormen. Voor onze samenleving zal dit nefaste gevolgen hebben. Zo wordt na de taxshift een nieuw groot gat in de begroting geslagen. Alweer dezelfde mensen draaien dan voor de gevolgen op: de werknemers en mensen aangewezen op een uitkering.

Het ABVV eist een koerswending van de regering-Michel nu die halfweg haar legislatuur is. Een koerswending die inzet op kwaliteitsvolle banen, op sociale en fiscale rechtvaardigheid. De regering moet naar deze boodschap luisteren.