Terug

Actie ABVV-Metaal eist reïntegratie ontslagen hoofdafgevaardigde OTIS

ABVV-Metaal eist reïntegratie ontslagen hoofdafgevaardigde OTIS

Otis is een bedrijf dat liften installeert, onderhoudt en herstelt. Op de hoofdzetel te Groot–Bijgaarden werken de bedienden en is ook de directie gevestigd. De arbeiders werken op locatie bij de klanten, overal verspreid over het ganse land.

 

Op woensdag 26 januari 2011 werd de hoofdafgevaardigde van ABVV – Metaal, Ronald Hennuyez, op staande voet ontslagen. Hij kreeg een brief overhandigd waarin de directie hem meldt dat hij geen deel meer uitmaakt van het personeel en dat hem de sociale documenten en de wettelijke vergoedingen zullen overgemaakt worden.

 

Wat is er gebeurd ?

Begin juli vorig jaar – het was snikheet in België – legden de arbeiders meer dan een week het werk stil. Ze pikten het niet dat ze bij deze tropische temperaturen moesten rond komen met een schamele drankvergoeding van 0.80 euro per dag. Ook het feit dat zij qua maaltijdcheques en anciënniteitverlof gediscrimineerd werden ten opzichte van de bedienden zat hen hoog.

 

Begin dit jaar werd Ronald Hennuyez, hoofdafgevaardigde van ABVV – Metaal en mede stuwende kracht van deze staking en het arbeidersverzet tegen de directie, overgeplaatst naar een andere dienst. Duidelijk een represaille van de directie. Hij werkte immers reeds jarenlang als technicus in de regio Brugge – Oostende en zou in de toekomst in Gent aan de slag moeten, nota bene in een dienst waar hij geen enkel rechtstreeks contact meer zou kunnen hebben met andere collega’s.

 

Recent kwam ook aan het licht dat de directie in de periode van de staking twee dagen aan de kust vertoefde. Ze gingen onder meer roulette spelen in het casino van Knokke. Dit alles op kosten van het bedrijf.

 

Tegen deze wantoestanden voerden de militanten van ABVV – Metaal op 25 januari een actie. De directeur beweert dat hij hierbij gegijzeld zou zijn. Een inderhaast bijgeroepen deurwaarder kon dit echter niet vaststellen. 

 

Op 26 januari werd Ronald Hennuyez dan maar afgedankt ... De andere afgevaardigden van ABVV – Metaal namen onmiddellijk initiatief en riepen op tot actie. De dagen erop, verleden donderdag en vrijdag dus, legden vele arbeiders het werk neer en zakten af naar de hoofdzetel te Groot – Bijgaarden om er hun ongenoegen te uiten en de reïntegratie van Ronald te eisen.

 

Een contact met de directie en Agoria, de patroonsorganisatie waarvan Otis lid is, leverde niets op. ABVV – Metaal zet het verzet verder en voert in de komende dagen acties in de verschillende lokale vestigingen en organiseert een grote syndicale concentratie op vrijdag 4 februari.

 

Praktisch

Tegen de patronale arrogantie, voor de reïntegratie van de de afgedankte afgevaardigde.

Vrijdag 4 februari 2011 om 9u30, ingang hoofdzetel Otis.