Actie ABVV Brussel | Militantenconcentratie tegen ontwerp-IPA

ABVV Brussel | Militantenconcentratie tegen ontwerp-IPA

Met het federaal comité van 4 februari rondde het ABVV zijn ruime informatie- en consultatieronde over het ontwerp-IPA 2011-2012 af. Een grote meerderheid (75%) binnen het ABVV zegt NEEN tegen de voorgestelde IPA-tekst omdat:
 

  • het geen solidariteitsakkoord is
  • het een bedreiging voor de automatische loonindexering inhoudt
  • het niet aan de verwachtingen van de arbeiders beantwoordt en het statuut van de bedienden naar beneden haalt
  • het voorziet om in de toekomst een gedeelte van de opzeggingsvergoeding ten laste te leggen van de sociale zekerheid.


Onze onderhandelaars hebben getracht het onmogelijke te doen, maar tegenover een arrogant patronaat dat een reeks neoliberale eisen op tafel legde, blijft het afgedwongen compromis toch onaanvaardbaar: de geboekte vooruitgang is onvoldoende om de balans in positieve zin te laten doorslaan. Het ABVV waarschuwt de regering en de werkgevers dat het niet zal aanvaarden dat dit ontwerp-IPA onverkort wordt uitgevoerd!
 

Praktisch

Militantenconcentratie voor het kantoor van de MR (Mouvement Réformateur), de Franstalige liberalen.
Vrijdag 11 februari - 10u30,  Gulden Vlieslaan, 84-86 - 1060 Brussel (Metro Munthof).