Actie ABVV Antwerpen & Mechelen+Kempen | Betoging tegen IPA-bis

ABVV Antwerpen & Mechelen+Kempen | Betoging tegen IPA-bis

Het bemiddelingsvoorstel is onvoldoende! 
 

 Vakbond ABVV | Affiche Betoging Antwerpen 18 februari 2011
 

Het ABVV kan niet instemmen met het bemiddelingsvoorstel van de regering zoals het nu voorligt. De werknemers blijven immers op hun honger zitten wat betreft:

  • de onmogelijkheid om in sectoren die opnieuw winst maken, verder te gaan dan de voorziene 0,3%
  • de al te kleine inspanning van de werkgevers voor de minimumlonen (1.250 euro netto/maand) en de verbetering van de opzegtermijnen voor de arbeiders die ten laste van de gemeenschap zou komen
  • de mogelijkheid voor de werkgevers om een grotere flexibiliteit door te voeren (de anticrisismaatregelen worden structureel, zonder enige tegenprestatie)
  • de mogelijke negatieve gevolgen van die maatregelen voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de openbare diensten gezien de druk die gelegd op de collectiviteit
  • het gebrek aan harmonisatie naar boven toe van de arbeiders- en bediendestatuten


Het ABVV-regio Antwerpen en regio Mechelen+Kempen  nodigen ACLVB en de centrales van het ACV uit om zich achter de actie te scharen en samen te strijden tegen de virtuele loonstop en tegen een misvormd akkoord over het statuut van arbeiders en bedienden.

 

Praktisch

Betoging vrijdag 18 februari 2011
Vertrek: 10u Leopold De Waelplaats – Antwerpen
Toespraken: 12u op de Groenplaats
Einde: voorzien om 13u op de Groenplaats