Abortus moet VOLLEDIG gedepenaliseerd worden.

Abortus moet VOLLEDIG gedepenaliseerd worden

In de Kamer is een debat aan de gang over het wetsvoorstel van Open Vld, MR, N-VA en CD&V over vrijwillige zwangerschapsafbreking. Wat op het eerste gezicht een goede stap leek om abortus uit het strafrecht te halen, blijkt weeral een kaakslag voor vrouwen die zich in deze situatie bevinden. Dezelfde sancties worden gewoon in een andere wet gegoten.

De wettelijke termijn van 12 weken blijft ongewijzigd, evenals de 6 dagen bedenktijd. Ook de sancties – gevangenisstraffen én geldboetes – voor zowel de artsen als de vrouwen die een abortus wensen, blijven bestaan als ze de termijnen en voorwaarden in dit wetsvoorstel niet respecteren.

Het ABVV eist de volledige depenalisering van abortus. Wij eisen respect voor het recht op abortus in België en de absolute keuzevrijheid van de vrouw, zonder enig strafrechtelijk gevolg. Het ABVV nam hieromtrent een specifieke motie aan op zijn congres van 2018.