Terug

Actie Actie aan de ambassade van Egypte

Actie aan de ambassade van Egypte

Het Internationaal Vakverbond (IVV) doet een oproep tot alle aangesloten organisaties voor een wereldprotestactie op dinsdag 8 februari tegen de repressie en het geweld, en voor een overgang naar de democratie in Egypte.

 

Via de Egyptische ambassades moet in alle landen een boodschap overgebracht worden met daarin de eis voor de overgang naar een democratisch regime, maar ook dat de verantwoordelijken voor de bloedige repressie van de vreedzame betogingen gerechtelijk vervolgd zouden worden.

 

Gehoor gevend aan de oproep van het IVV,  vragen het ABVV, het ACV en het ACLVB  een ontmoeting met de ambassadeur van Egypte op dinsdag 8 februari om hem bij die gelegenheid een protestbrief te overhandigen en hem de bezorgdheid en de eisen van de vakbeweging over te maken. De afvaardiging zal bestaan uit een lid van het Secretariaat van elke vakbond. Sharan Burrow (algemeen secretaris van het IVV) en Rudy De Leeuw (voorzitter ABVV) zullen zeker present zijn.

 

Het ABVV heeft inmiddels ook bij de Belgische regering zijn bezorgdheid geuit over de evolutie van de toestand. Het ABVV vraagt ook dat onze regering de Tunesische en Egyptische overheid opdraagt  hun verantwoordelijkheid op te nemen inzake het vermijden van geweld en het respecteren van de vrije meningsuiting én de fundamentele syndicale rechten en vrijheden. Ons land moet trachten het  proces van vreedzame overgang naar de democratie te steunen.

 

Het spreekt vanzelf dat wij de situatie op de voet blijven volgen en klaar staan om, in functie van de evolutie, eventuele andere acties te ondernemen.