Actu 20.000 manifestanten voor een sociaal Europa

20.000 manifestanten voor een sociaal Europa

Vakbond ABVV | mobilisatie 24 maart 2011 voor een sociaal Europa

In Brussel vindt donderdag 24 en vrijdag 25 maart een Europese Top plaats, waar de 27 staatshoofden en regeringsleiders cruciale beslissingen zullen nemen voor "economisch bestuur". Wij, werknemers, maken ons grote zorgen over wat deze Top voor ons in petto heeft.

 

Wat wil Europa?

 • De automatische loonindexering afschaffen
 • De lonen verlagen
 • Flexibele en precaire arbeid versterken
 • De wettelijke pensioenleeftijd verhogen
 • De brugpensioenen afschaffen
 • Snoeien in de sociale zekerheid en in de openbare diensten

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw verwoordt het zo: “Voor u en ik, voor de gezinnen, leidt dit naar blinde besparingsmaatregelen, terwijl zij al zwaar lijden onder de crisis, en dat bovendien op een moment dat de bedrijfswinsten en vooral die van de banken en de aandeelhouders de pan uitswingen. Dat is onaanvaardbaar!"

Massaal protest

Genoeg redenen dus om massaal ons verzet te laten horen. Met onze actie geven wij, met alle 20.000 aanwezige miltanten, een krachtig signaal aan de Europese leiders en de Belgische instellingen die dit antisociaal beleid steunen. De werknemers hebben al zwaar betaald voor een financiële crisis, waaraan wij geen schuld hebben en waardoor velen hun baan verloren of in de bestaansonzekerheid terechtgekomen zijn.

 

Er trokken drie verschillende manifestaties door Brussel die passeerden langs instellingen die in België de dictaten van de Europese rechterzijde overnemen (zoals Electrabel, de Nationale Bank en Business Europe - Europese werkgeversorganisatie).

 

De militanten die vanaf het Zuidstation naar Electrabel-Suez trokken, werden toegesproken door ABVV- voorzitter Rudy De Leeuw en algemeen secretaris Anne Demelenne. Anderen trokken vanaf de Koning Albert II laan naar de Nationale Bank van België waar ze werden toegesproken door Caroline Copers (algemeen secretaris Vlaams ABVV) en P. Van Muylder (algemeen secretaris ABVV Brussel). Een derde groep ging vanaf het Meiserplein en het rondpunt Montgomery naar de zetel van de Europese werkgeversorganisatie Business Europe waar Thierry Bodson (algemeen secretaris Waals ABVV) samen het woord nam met de federale secretarissen Daniel Van Daele en Eddy van Lancker. Deze drie optochten kwamen vervolgens samen met het Europees Vakverbond in de Wetstraat.
 

Bedankt iedereen. Bedankt in naam van alle werknemers.
Onze manifestaties waren niet tevergeefs. Maar het is nog niet gedaan, wij blijven gemobiliseerd.  April, mei en juni worden zeer belangrijke maanden.
Lees en download het pamflet.

 

Vakbond ABVV | Mobilisatie 24 maart 2011 voor een sociaal Europa 
 

Toespraken

 • Rudy De Leeuw:

 “Op een moment dat banken en bedrijven weer winst maken en bonussen zullen uitreiken is het rechtse Europa zo cynisch - onder het mom van het vrijwaren van de alles zaligmakende competitiviteit van de bedrijven – de sociale dumping in gang te zetten. Electrabel is wel een heel cynisch voorbeeld van zo’n bedrijf dat de consument met arrogantie en misprijzen behandelt. De vrijmaking van de energiemarkt werd altijd voorgesteld als dé oplossing om de prijzen voor de consument beter koop te maken. Daar hebben we nog niet veel van gemerkt. Integendeel."
 

 • Eddy Van Lancker:

“Aan de werkgevers in Europa zeggen wij:het is hoog tijd dat jullie investeren in een Europees industrieel beleid. Het kan niet langer zijn dat aan de fiscale cadeau’s die jullie krijgen geen voorwaarden voor jobcreatie of minstens jobbehoud verbonden zijn. We gaan samen met het Europees Vakverbond en delegaties uit de andere lidstaten in het verzet tegen dat rechtse Europa. We kunnen niet anders dan dat op straat te doen, want we worden niet uitgenodigd op die Toppen, waar men beslist over onze toekomst en over het beleid dat voor Europa wordt uitgestippeld."
 

 Vakbond ABVV | Mobilisatie 24 maart 2011 voor een sociaal Europa
 

Wat willen wij?  

Het ABVV wil een ander Europa! Wij willen een Europa dat: 

 • de solidariteit tussen de lidstaten versterkt, in plaats van de solidariteitsmechanismen tussen de landen af te bouwen
 • een sociaal en economisch beleid ontwikkelt ten gunste van alle burgers
 • duurzame ontwikkeling, werkbaar werk, menswaardige lonen, sterke en voor iedereen toegankelijke openbare diensten aanmoedigt
 • de financiële wereld reguleert, de ratingagentschappen controleert en ruimte laat voor overheidsinitiatief in de financiële sector
 • een belasting heft op de financiële transacties en de speculatie aanpakt.