Werknemers eisen #meerrespect

Werknemers eisen #meerrespect

Meer respect |

De asociale regering Michel zet haar beleid van 'twee maten en twee gewichten' onverminderd verder. Wij eisen #meerrespect, want jij verdient beter.

Wat leggen ze ons op?

Een loonblokkering

Vooral jonge werknemers gaan de gevolgen voelen. nadat de lonen werden geblokkeerd, de indexsprong werd doorgeduwd en de hogere facturen van de voorbije jaren…

Nu:

  • een nieuwe loonblokkering voor alle werknemers door een hervorming van het loonoverleg dat geen loonsverhoging naast de indexaanpassingen toelaat tijdens de komende jaren;
  • een vermindering van de bruto minimumlonen voor jongeren;

Fiche koopkracht: 'stank voor dank'

Minder pensioen

Dat na het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar en het afbouwen van het recht op vervroegd pensioen, SWT (brugpensioen) en landingsbanen.

Nu:

  • minder pensioen voor wie werkloos is geweest of met SWT is en voor het overheidspersoneel minder pensioen én het optrekken van de pensioenleeftijd voor sommige categorieën, maar daarentegen wel meer pensioen voor de hoogste pensioenen;
  • zelf betalen voor je pensioen via een individueel aanvullend pensioen op eigen risico en het afkopen van je studiejaren, terwijl het wettelijk pensioen nog altijd veel te laag is om van te kunnen leven en dus in de eerste plaats verhoogd moet worden;

Fiche pensioenen: 'Michel is je pensioendief'

Langer en meer flexibel werken

Nadat we allemaal al langere loopbanen voorgeschoteld kregen.

Nu:

  • meer overuren (100 of meer 'vrijwillige' overuren per werknemer), volgens de willekeur van je werkgever wijzigende werktijden, meer nachtwerk in de e- commerce;

Fiche flexibiliteit: 'Michel wringt je in bochten'

De gezondheidszorg wordt duurder

Nadat er al gesnoeid werd in de budgetten.

nu:

  • wordt er opnieuw gesneden voor bijna 1 miljard euro, wat ongetwijfeld gevolgen heeft voor de factuur van de patiënten en op de tewerkstelling;
  • moet je minstens een jaar gewerkt hebben (i.p.v. 6 maanden) vooraleer je recht hebt op een uitkering arbeidsongeschiktheid;

Fiche gezondheidszorg: 'Je gezondheid wordt een dure zaak'

Geen rechtvaardige fiscaliteit

Zelfs na de taxshift, die voor onze werknemers niets opleverde (rekening houdende met hogere BTW, accijnzen en andere facturen) én na de talloze beloftes voor een billijke bijdrage op kapitaal.

Nu:

  • nog altijd nul resultaat wat betreft kapitaalbelastingen en opnieuw loze beloftes... maar wel uitzicht op bijkomende belastingverminderingen voor de ondernemingen;
  • de al toegekende belasting- en loonkostverminderingen slaan een serieus gat in de begrotingen wat deze regering opnieuw zal aangrijpen om te besparen op de overheid en de sociale zekerheid;

Fiche fiscaliteit: 'Voor een rechtvaardige fiscaliteit'