“De kracht van werkneemsters opbouwen”

“De kracht van werkneemsters opbouwen”

Van 11 tot 13 oktober verzamelen vakbondsvrouwen uit heel de wereld in Costa Rica om de positie van vrouwelijke werkneemsters te bespreken en kracht bij te zetten.

De IVV-vrouwenconferentie zal ook duidelijke besluiten, aanbevelingen en richtsnoeren formuleren voor het IVV congres in 2018. De drie Belgische vakbonden zijn vertegenwoordigd én organiseren voorafgaandelijk een extra nevenactiviteit.

Vier thema’s vormen de rode-gespreks-draad:

  • vrede, vrijheid en democratie;
  • de toekomst van werk en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, gekoppeld aan het 100-jarig bestaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO);
  • de noodzakelijke verandering van de zienswijze m.b.t. zorg;
  • de aanpak van geweld en seksisme t.a.v. vrouwen op het werk en de arbeidsmarkt, gekoppeld aan vakbondsactie en de conventie van de IAO.

Het goed gevuld programma omvat, naast de bespreking van de vier thema’s, ook:

  • een evaluatie van het ‘plan voor gendergelijkheid’ voor het IVV en haar leden;
  • een evaluatie van de IVV-campagne  “Count us in”. Een campagne om de deelname en het leiderschap van vrouwen binnen vakbonden te stimuleren;
  • en een nevenactiviteit met uiteenzettingen en workshops  voor een uitwisseling van goede praktijken, georganiseerd op 10 oktober door ABVV, ACV, Aclvb en partners (ziekenfondsen en niet-gouvernementele organisaties). Doelstelling hiervan is de samenwerking met de partners in het Zuiden en de strijd voor ‘Waardig werk, gendergelijkheid en (sociale) zekerheid’ in het Zuiden te bevorderen.

Genoeg stof tot nadenken voor het komende IVV-congres in 2018 en genoeg inspiratie voor actie op het thuisfront!

En wij, ABVV, zetten hier volop de schouders onder. Omdat we wereldwijd respect en waardigheid voor vrouwelijke werkneemsters willen afdwingen. Maar ook omdat we overtuigd zijn van de noodzaak, de meerwaarde én de kracht van (meer) vakbondsvrouwen wereldwijd!